Eierskap og ansvar

Foresatte skal ha tilgang og eierskap til loggen, og den bør fungere som en avtale rundt innsatsen for barnet.

Stafettloggen fremmer tverrsektorielt samarbeid, som sikrer at barnet får den innsats det har behov for, og gir en oversikt over ansvarlig for iverksetting og evaluering av tiltak.

Stafettloggen gir en oversikt over ulike aktører som er aktuelle i innsatsen rundt barnet, og gir et overblikk over de ulike aktørers kompetanse og muligheter.