Kommunestyret vedtok 18. mars 2021 å innføre Standard abonnementsvilkår tekniske og administrative bestemmelser for vann og avløp, samt VA Miljøblad Sikring mot tilbakeslag av forurensning i drikkevann.

De administrative bestemmelsene og VA Miljøblad finner du under Vedlegg. Tekniske bestemmelser må kjøpes hos Kommuneforlaget.