Vaksinasjon denne uken

Denne uken får vi 252 doser med vaksiner fra Pfizer som skal gis som dose to til personer som allerede har fått sin første vaksinedose. Vi får også 100 doser med vaksine fra AstraZeneca som skal gis til helsepersonell.

Siden det ikke er blitt satt noen nye vaksinedoser, er grafene som viser andelen vaksinerte uendret siden forrige oppdatering. Status 3. mars er at 70 prosent av innbyggerne i Lindesnes kommune over 80 år, som skal ha koronavaksinen, er vaksinert mot koronaviruset med en eller to doser. I hver aldersgruppe er det en andel som ikke skal ha vaksinen av helsemessige årsaker. Disse er merket i lyseblått.

Les mer om status for vaksineringen her.

Når er det din tur?

Vi har oppdatert vår vaksinekalender. Den viser et anslag for når det er din tur til å få vaksinen. Dette estimatet er basert på at vi får 300 vaksinedoser fra Pfizer hver uke. Dersom vi får flere vaksinedoser, vil vaksineringen gå fortere. Vi er klare til å øke takten på vaksineringen så snart vi får flere vaksiner. Vi presiserer at tallene er veldig usikre og gir et foreløpig bilde basert på den informasjonen vi har nå.

 • Sykehjemsbeboere og eldre i omsorgsboliger: ferdigvaksinert
 • Innbygger 85 år +: midten av januar – i løpet av februar
 • Innbyggere 84-75 år: februar – mars
 • Innbyggere 74-65 år: slutten av mars- ut mai
 • Vi vaksinerer innbyggere i høyrisikogrupper under 65 år med høy risiko for alvorlig forløp samtidig som vi starter vaksineringen i aldersgruppen 74-65 år.
 • Personer 18-65 år i risikogrupper: vaksineres av fastlegene fra mai (et meget usikkert estimat)
 • Helsepersonell: Midten av januar – ut april
 • Gruppevaksinasjon 18-65 år: så snart det er tilgjengelige vaksiner
 • Andelen vaksinerte 02.03.JPG

Vaksinekontor på Skinsnes

Vaksineringen nå foregår i kommunens midlertidige vaksinekontor i Mikkelsmyrveien 2 på Skinsnes i Mandal. Når kommunen får flere doser og skal gruppevaksinere større deler av befolkningen, vil det være nødvendig å vaksinere i andre og større lokaler. Det er foreløpig ikke bestemt hvor og når dette blir. Det avhenger av vaksineleveranser.

Vaksinetyper

Lindesnes kommune bruker vaksinen fra BioNTech og Pfizer og vaksinen fra Astra Zeneca. Vaksinen fra Astra Zeneca er godkjent for personer i aldersgruppen 16-64 år, og har så langt kun blitt gitt til prioritert helsepersonell i Lindesnes kommune.

Les mer om vaksinen fra BioNTech her.

Les mer om vaksinen fra Astra Zeneca her.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Vaksinen beskytter deg fra å bli smittet av koronaviruset, eller bidrar til å gjøre sykdomsforløpet midlere uten alvorlige bivirkninger.

Jo flere som vaksinerer seg, jo større er sannsynligheten for at vi kan opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, og videre gjenåpne samfunnet. Altså – jo flere som vaksinerer seg, jo fortere kan vi komme til en normal eller tilnærmet normal hverdag.

Er det bivirkninger av vaksinen?

Vaksinen er testet i store studier på mange tusen mennesker før den ble godkjent. Etter godkjenning har over 1 millioner mennesker fått vaksinen.

Vanlige bivirkninger er:

 • Vondt på stikkstedet
 • Trøtthet
 • Hodepine
 • Vondt i kroppen
 • Frysninger og feber.
 • Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter noen få dager.
 • Ingen langtidsbivirkninger er oppdaget foreløpig.

Dersom noen opplever uvanlige bivirkninger kontaktes lege eller helsepesonell og dette offentliggjøres på Legemiddelverkets nettsider.

Alle vaksiner har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om vaksinene testes grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.