Man må:

  1. være norsk statsborger
  2. ha fylt 18 innen utgangen av valgåret
  3. ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  4. være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Manntallet

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Hvis du oppfyller kravene til stemmerett, står du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen du var registrert i Folkeregisteret som bosatt pr 30.juni. Manntallet for Lindesnes kommune blir lagt ut til offentlig gjennomsyn fra midten av juli på innbyggertorvet/ biblioteket i Buen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Da må du huske å forhåndsstemme.