Hvem kan søke?

Prosjekt til kulturformål, ungdomsformål og velferdstiltak i vannverkets geografiske område. Prosjektet må være organisert av lag, foreninger eller andre frivillige sammenslutninger. 

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes til igangværende og nye prosjekt, men det skal som hovedregel søkes før tiltak igangsettes. Turer og turneringsdeltagelse blir normalt ikke prioritert.

Tildelinger

Tildelinger vil bli foretatt i oktober mnd. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 5. oktober 2022.

Søknadsskjema

Søknadsskjema Stiftelsen Viva Vigeland.pdf

Det vil kun være elektronisk utfylt søknadsskjema, på utfyllbar pdf, som blir akseptert.