Utdeling av midler

Stiftelsen Viva Vigeland ble etablert av Vigeland Vannverk a/l i 2010. Stiftelsens formål er å sikre at vannverkets verdier i hovedsak kommer innbyggerne i vannverkets geografiske område til gode. Det skal skje ved årlige tildelinger fra stiftelsen. 

Hvem kan søke?

Prosjekt til kulturformål, ungdomsformål og velferdstiltak i vannverkets geografiske område. Prosjektet må være organisert av lag, foreninger eller andre frivillige sammenslutninger. Det kan søkes til igangværende og nye prosjekt, men det skal som hovedregel søkes før tiltak igangsettes. Turer og turneringsdeltagelse blir normalt ikke prioritert.

Tildelinger

Tildelinger vil bli foretatt i oktober mnd. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen kommer så snart tilskuddet lyses ut høsten 2021. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema Stiftelsen Viva Vigeland.pdf

Det vil kun være elektronisk utfylt søknadsskjema, på utfyllbar pdf, som blir akseptert.