Hva kan kompetanseteamet hjelpe deg med?

Teamet er satt sammen av kommunen, turistnæringen, handel og serviceforening, NHO reiseliv og NAV arbeidsliv for å hjelpe bedrifter med å finne frem til tiltak og virkemidler som kan hjelpe din bedrift gjennom denne krisen.

Enten det er spørsmål knyttet til statlige pakker, NAV-relaterte spørsmål, muligheter innenfor virkemiddelapparatet eller bransjespesifikke spørsmål: Ta kontakt med den som er mest relevant for dine utfordringer så forsøker vi å hjelpe. Vi samarbeider i team for å veilede og gi råd til din bedrift.

Kontaktinformasjon

Erling Løfsnes, Daglig leder Visit Lindesnes
Telefon: 91 68 35 75
E-post: erling@visitlindesnes.no


Odd Harket Steindal, Daglig leder Mandal Handel og Service Forening (MHSF)
Telefon: 90 83 76 10
E-postoddstelk@gmail.com


Are Østmo, Daglig leder Lindesnes Næringshage
Telefon: 41 45 27 25
E-postare@næringshagen.no


Tomas Holy, Regionansvarlig NHO reiseliv Agder og Telemark
Telefon: 95 41 80 45
E-post: tomas.holy@nhoreiseliv.no


Magne J. Sletner, Rekrutteringsrådgiver NAV Lindesnes
Telefon: 48 50 28 24
E-post: magne.johansen.sletner@nav.no

Kristina Lid, Rekrutteringsrådgiver NAV Lindesnes
Telefon: 92 04 12 28
E-post: kristina.lid@nav.no


Kjell Rune Olsen, Næringssjef Lindesnes kommune
Telefon: 90 74 62 27
E-post: kjell.rune.olsen@lindesnes.kommune.no

Utfordrende å få oversikt

Store deler av næringslivet står ovenfor en svært krevende situasjon på grunn Covid-19 og regjeringens tiltak for å redusere smittefare. Det arbeides både nasjonalt og regionalt med ulike tiltakspakker for å bedre situasjonen for næringslivet.

Kompensasjon for omsetningssvikt

Bedrifter kan søke om kompensasjon fra staten for omsetningssvikt som følge av koronasituasjonen.  Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. Enten ved at de har blitt pålagt å stenge eller ved at de har opplevd svikt i markedet.

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon. Ordningen er todelt:

 • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned
 • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge får inntil 90 prosent minus egenandel

Søke kompensasjon

Det er mulig å søke på kompensasjonsordningen fra fredag 17. april. Den digitale søknadsprosessen på www.kompensasjonsordningen.no  skal være enkel å bruke.

Her finner du forskrift om ordningen: Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Tiltaksordninger

Øvrige ordninger

Lavere kostnader for arbeidsgiver ved:

 • Permitteringer
 • Sykefravær og egenmeldinger
 • Rett til dagpenger ved permitteringer i påsken

Annet:

 • Fornyelse av oppholdstillatelser til sesongarbeidere
 • Utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelsen

Innovasjon Norge

 • 2,1 milliarder kroner til innovasjonstilskudd
 • 500 millioner kroner til etableringstilskudd
 • 300 millioner kroner til rentestøtte for innovasjons- og risikolån
 • 50 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for private innovasjons- og gründermiljøer
 • Økning i rammen for innovasjonslån med 1,6 milliarder kroner, til totalt 3 milliarder kroner
 • Økt tilskudd til Miljøteknologiordningen med 184,5 millioner kroner til totalt 750 millioner kroner

Innovasjon Norges krisetiltak for norske bedrifter

Forskningsrådet

 • Næringsrettet forskning
 • Innovasjonsprosjekter i næringslivet
 • Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning
 • Ekstra midler til petroleumsforskning

Forskningsrådet om Koronaviruset - tiltak for å møte situasjonen 

Regionalt forskingsfond Agder

Kvalifiseringsstøtte – forprosjekt for næringslivet.  Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet på Agder

 • Støttegrenser: 100.000 – 300.000 kroner
 • Antatt tilgjengelige midler: 3,3 millioner kroner
 • Prosjektvarighet: 2 – 12 måneder

Regionalt forskningsfond Agder om reginal kvalifiseringsstøtte

Forskningsmobilisering Agder

Samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Norges Forskningsråd. For å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i innovasjons- og utviklingsprosesser.

 1. Forprosjektmidler: 80 % støtte til nye  forskningsprosjekter, inntil 300.000 kroner.
 2. Mobilitet: «Forskere til låns»: 100 %, inntil 300.000 kroner i støtte til forsker.

Forskningsmobilisering Agder 

Andre nyttige lenker