Om næringsplanen

Næringsplanen skal legge til rette for at Lindesnes kommune er i vekst og er et foretrukket sted å videreutvikle og etablere bærekraftige bedrifter og næringer. 

Her kan du lese Strategisk næringsplan for Lindesnes kommune.

Arbeidsgruppe

Kjell Rune Olsen, næringssjef leder
Joakim Damkås, kommuneplanlegger medlem
Glenn Andersson, avdelingsleder teknisk forvaltning medlem
Sissel Wiig, leder NAV Lindesnes medlem
Erling Løfsnes, daglig leder Visit Lindesnes medlem

Arbeidsgruppen gikk i gang med arbeidet i januar 2021.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om strategisk næringsplan? Ta kontakt!
Kjell Rune Olsen kjell.rune.olsen@lindesnes.kommune.no
Joakim Damkås joakim.damkas@lindesnes.kommune.no