Det siste smittetilfellet er en kvinne i 40-årene. Her er det foreløpig bare registrert en positiv prøve, og smittesporing blir iverksatt i løpet av kort tid. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette smittetilfellet i senere oppdatering.

De seks andre smittede er en mann i 60-årene, to kvinner og en mann i 50-årene og en kvinne og en mann i 30-årene. Samtlige var allerede i karantene, og er nå isolert.

Tre av de smittede har vært på Tidemands Cafe, en er nærkontakt til en som har vært på kafeen, og en er smittet av en som er nærkontakt til en som har vært på Tidemands Cafe. Ett av smittetilfellene har tilknytning til Kristiansand.

De seks smittede har til sammen seks nye nærkontakter som er satt i karantene. Smittesporing pågår.

Bekymringsfull utvikling

Dagens utvikling viser hvor fort situasjonen kan endre seg. Vi ser med bekymring på den stigningen i antall positive prøver som er kommet i dag, og vi vil ta dette med i vurderingene av behov for lokale tiltak som skal gjøres av kriseledelsen på mandag.

Smittekilden

Vi antar at smitten knyttet til utbruddet på Tidemands Cafe har kommet fra Kristiansand, hvor kafeeieren hadde et møte med en person som var smittet i forkant av utbruddet.

Er du i karantene eller isolasjon?

Hvis du er i karantene eller isolasjon er det viktig at du overholder reglene som gjelder. Her kan du lese mer om hva karantene og isolasjon innebærer.