Tannhelsetjenesten skal sørge for tannhelsetjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. For enkelte prioriterte grupper er tannbehandlingen gratis, herunder barn ut det året de fyller 18 år.

Mandal tannklinikk

Mandal tannklinikk tilbyr alle typer tannbehandling til barn, ungdom og voksne.

Klikk for åpningstider og kontaktinformasjon

Tannlegevakt i helger/helligdager

Trenger du tannlegehjelp ut over vanlige åpningstider, kan du kontakte Tannlegevakten i Kristiansand. 

Klikk for åpningstider og kontaktinformasjon

Tannlegene om sommeren

Tannlegene i Lindesnes fordeler sommerukene seg imellom. Det vil bli lagt ut liste over hvilke tannlege som har vakt i hvilken sommeruke når det er klart.