Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Temaplan for vann og avløp

Temaplan vann og avløp

Temaplan vann og avløp er kommunens verktøy for overordnet styring av vannforsyning og avløpshåndtering, og et viktig grunnlag for budsjettering og økonomiplanarbeidet i kommunen.

Målet er å skaffe befolkning, næringsliv og turister i Lindesnes nok, godt og sikkert drikkevann, samt forsvarlig avløpshåndtering, slik at målene for resipientene nås.

Mandalselva, Adolpf Tidemandsbro