Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Temaplaner

Bibliotekplan

Bibliotekplanen er ment å være et verktøy i utviklingen i biblioteket fremover.

Bibliotekplanen

Trafikksikkerhetsplan

Kommunal trafikksikkerhetsplan skal ligge til grunn for innspillene kommunene gir. Lindesnes kommune har pr i dag tre trafikksikkerhetsplaner fra hver av de tidligere kommunene med prioriterte tiltak.   

Veinett

Integreringsplan

Lindesnes har en politisk vedtatt integreringsplan for årene 2020-2023. Integreringsplanens overordnede mål er å sørge for en struktur som sikrer en helhetstenkning for arbeidet med integrering i kommunen.

Integreringsplan bilde
1