Skoledagen på Vassmyra ungdomsskole vil gå som normalt frem til lunsj. Etter lunsj etableres en teststasjon i gymsalen på skolen, og kommunen ønsker å teste alle elever og ansatte. Foresatte er informert gjennom sms fra rektor.

Hvis det er noen som ikke ønsker at deres barn skal testes, må de gi beskjed til rektor Nina Skagestad tlf 92641465  innen kl. 12.

Når elevene er testet, får de lov til å gå hjem. Elevene skal være hjemme resten av skoledagen i dag, og de skal være hjemme morgen. Dersom ingen tester positivt, kan elevene tilbake på skolen på fredag.

Testene sendes til analyse i ettermiddag. Vi forventer svar på prøvene innen torsdag ettermiddag.

Hvis ingen tester positivt, kan elevene tilbake på skolen på fredag.