ናይ ተላጋቢሕማምሕግታት ዘክር

 

  • ምስ ትሐምም ኣብ ገዛ ዉዓል
  • ናይ ክሮና ምልክታት እተ ኣለካ መርመራ (ክትምርመር) ኣለካ
  • ማሕበራዊ ርክባት ምጎዳል (ምስ ብዙሐት ዘይምርካብ)
  • ምስ ዘይዘመድና ዘይኮነ ብዉሑዶ ሐደ መትሮ ርሕቀት ክህልወካ ኣለካ
  • ሰላምታ ናይ ኢድን ምሕቃፍን (ብመንኮብ ሰላምታ)ኣወግድ
  • ብተደጋጋሚ አእዳውካ ጽቡቅ ገርካ ሕጸብ

ኣብዚ ተመርመር እንተደኣ በቲ ሕማም ተጠቂዓ ኣለኩ ዝብል ጥርጠራ እንተለካ

ናብ ናይ ክሮናተለፎን ደዊል ኣብ ቁጽሪስልኪ 46 83 80 68 ቆጸራ ስዓት ናይ መርመራ ክትሕዝ። እንተ ደኣ ናይ ክሮናተለፎን ተዓጽዮ ናብ ሕክምና ቀዳማይ ረዲኤት ኣብ ቁጽሪስልኪ 116117 ደውል: እንተ ደኣ ምልክታት ናይ ክሮና ኣለካ ወይ ድማ ድልየት ናይ ሐገዝ እንተደሊካ። ንካልእ ንደሓራይ መዓልቲ ክትጽበ ንላቦ።

መርመራ ኣብ ተንዳ ይካየድ ኣብ ሊንደስነስ ሕክምና ቀዳማይ ረዲኤት ( Lindesnes legevakt )። ብዘይ ቆጸራ ከይትመጽእ። 

ኣድራሻ፡ Halseveien 5, 4517 Mandal