Etter 16 år som lærer ved Lindesnes læringssenter, takker Kåre Vangen av og går inn i pensjonistenes rekker. Kåre har lang tid bak seg som lærer i mange fag, spesielt naturfag og matematikk. Han har bidratt til at mange nyankomne flyktninger har fått den grunnleggende kompetansen de trenger for å komme seg videre i livet. Han har vært en god kollega og lagspiller, og vil bli savnet blant ansatte og deltakere. Lindesnes læringssenter takker for innsatsen, og ønsker Kåre en god pensjonisttilværelse.