Hvordan søker du?

Du sende inn henvendsele om kommunal ergoterapi. Skjema finner du nede under SKJEMA. Dette skjemaet er enn så lenge kun for UTSKRIFT, og kan ikke sendes inn digitalt. 

Du logger deg inn via ID-porten, fyller ut aktuelle punkter og skriver så skjemaet ut. Henvendelsen sendes til Lindesnes kommune, Norde Heddeland 26, 4534 Marnardal. 

Hva kan ergoterapeuten hjelpe deg med?

Ergoterapeuten kan hjelpe deg med trening og tilrettelegging i aktuelle aktiviteter, funksjonsvurderinger og kartlegginger, opptrening etter funksjonsfall, bistå deg i å søke tekniske hjelpemidler og gi opplæring i å bruke dem. Vi kan også tilrettelegge omgivelsene i bolig eller på fritidsarena slik at du kan delta.