Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi for voksne og eldre

Fysioterapeutene i Lindesnes kommune har som mål at du skal få en bedre hverdag, slik at du kan mestre hverdagen og være så aktiv som mulig. Vi bistår personer over 18 år som bor hjemme og på institusjon.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
  • Lover og forskrifter

Kontakt

Fysioterapeutene

Mandag - fredag: kl. 08:00 - 15:30

Mandal sykehjem og Lindesnes korttidsavdeling
Telefon: 48 86 57 86

Vigeland omsorgssenter
Telefon: 47 62 13 45

Marnardal omsorgssente
Telefon: 94 14 00 87

Send epost: fysioterapeut@

Kontakt

Avdeling helsefremming og rehabilitering

Avdelingen tilbyr bl.a frisklivs, lærings og mestringstilbud, fysio- og ergoterapitjeneste, rehabilitering i institusjon, i hjemmet og hverdagsrehabilitering, tekniske hjelpemidler, trygghetsalarm og velferdsteknologi.

Sist oppdatert 03. juli 2020