Slik søker du

Du kan søke om tilskudd hvert år. Du må søke innen 1. april 2022. 

For å søke, må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema. Dette skjemaet vil du finne nede på siden under Skjema. Saksbehandlingen går raskere når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig.

I søknaden må du vedlegge kart som viser tydelig hvilken vei du søker tilskudd til og eiendommer tilknyttet denne.

Hvem kan søke tilskudd?

  • Organiserte veilag kan søke om tilskudd for private veier lengre enn 300 meter. Veien må være åpen for allmenn ferdsel og benyttes av fastboende. 
  • Det organiserte veilaget må forvalte hele veiens lengde, og ha et reelt og dokumentert vedlikehold. 
  • For asfalterte veier og hvor det offentlige brøyter, reduseres tilskuddet med 50%. Det betales kun tilskudd for reelle kostnader som kan dokumenteres.

Utbetaling av tilskudd

  • Tilskudd gis kun til organiserte veilag som forvalter hele veiens lengde og har et reelt og dokumentert vedlikehold. Tilskuddet betales ut til valgt tillitsmann for veilaget. 
  • Hvis tilskudd er innvilget må kvittering på kostnader skannes og sendes før utbetaling til: post@lindesnes.kommunen.no. E-posten må merkes med "Tilskudd - Vedlikehold av privat vei, veilagets navn og hvem som sender inn".
  • Tilskuddene vil bli utbetalt 15. november.

Hvordan blir søknaden behandlet?

Teknisk Drift vil på eget grunnlag vurdere søknadene/tildele midler innenfor rammen. Svar på søknaden vil foreligge i løpet av april måned.

Kort om ordningen

Lindesnes kommune yter årlig tilskudd til vedlikehold av privat vei for å bidra til å redusere kostnadene med drift og vedlikehold av privat veinett som er åpen for allmenn ferdsel.

Retningslinjer for tildeling til driftstilskudd til privat vedlikehold av vei kan du lese her.