Hva er Landbruksdirektoratet?

Landbruksdirektoratet setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Brukerrettet og effektiv forvaltning av tilskuddsordninger og juridiske virkemidler står sentralt i Landbruksdirektoratet sitt arbeid. I tillegg kommer kontroll og dokumentasjon.

Tilskuddsordninger

På hjemmesiden til Landsbruksdirektoratet finner du informasjon om de ulike tilskuddsordningene. Se nederst på siden under Lenker for å komme til hjemmesiden.