To klasser på 8. trinn og fire ansatte ved skolen regnes som nærkontakter. De må i karantene og den smittede er i isolasjon.

Vi ber elever og ansatte ved skolen om å gi beskjed omgående hvis de utvikler symptomer.

Når defineres man som nærkontakt?

En nærkontakt er en som har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene, og kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter.

Hvorfor settes ikke hele skolen i karantene?

De personene som er nærkontakter, og som vi mener kan være utsatt for smitte, er satt i karantene. Det er ikke flere ved skolen som defineres som nærkontakter. De trenger derfor ikke i karantene. Beslutningen er tatt av kommuneoverlegen i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI). 

Kan vi forvente at flere ved skolen er smittet?

Vi har iverksatt de tiltak som vi og FHI mener er nødvendige for å hindre spredning. Vi ber elever og ansatte ved skolen om å gi beskjed omgående og teste på nytt hvis de likevel utvikler symptomer.

Kommunen følger utviklingen tett, og vil sette i gang flere tiltak hvis det blir nødvendig. Alle som har vært i kontakt med den smittede er satt i karantene, og den som er smittet er i isolasjon.