Kvinnen i 40-årene

Foresatte til de aktuelle barna er i ventekarantene. De som ikke har vært på SFO i denne perioden går på skolen som normalt.

Det er også enkelte andre nærkontakter som er satt i karantene knyttet til dette smittetilfellet. Smittesporing pågår og antall personer som er i karantene er foreløpig ikke avklart.

Nærkontakter er/blir kontaktet for karantene og testing, og husstandsmedlemmer til nærkontakter er/blir informert om at de er i ventekarantene. 

Les mer om ventekarantene her.

Det andre smittetilfellet

De to smittetilfellene som ble registrert 13. april har ingen sammenheng. Det andre smittetilfellet dreier seg om en jente under 10 år som er smittet av en i samme husstand. Hun var i innreise og smitte- karantene da smitten ble påvist. Det er derfor ingen nye nærkontakter knyttet til dette smittetilfellet, og smittesporingen er avsluttet.

Andre smittetilfelle

Det andre smittetilfellet dreier seg om en jente under 10 år som er smittet av en i samme husstand. Hun var i karantene da smitten ble påvist. Det er derfor ingen nye nærkontakter knyttet til dette smittetilfellet, og smittesporingen er avsluttet.