Disse tiltakene skal sammenstilles og rådmannens forslag til prioritering legges fram for politisk behandling i april.   

Trafikksikkerhetsplanene og prioritet fylkesvei for de tre "gamle" kommunene finner du nede under Vedlegg.