Regelverk for sikring av barn

  • Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 1 og § 2 (av 21. sept. 1979 nr. 7) § 1. 
  • Påbud om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr. Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert.
  • Vegtrafikkloven § 23 A – om personlig verneutstyr.