Hvordan søke?

Du fyller ut skjemaet "Søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei". Dette skjemaet finner du nede på siden under SKJEMA. 

Skjemat må være sendt oss innen 25. april.