Hvordan fungerer trygghetsalarmen?

  • Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral, Kommunal responssentertjeneste, som formidler kontakt videre ved behov.
  • Trygghetsalarmen har kun behov for nettspenning og mobildekning (2G / 4G).

Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem.

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester PDF document ODT document og sender det til kommunen.

 

Hvem kan søke?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.