Hvordan fungerer trygghetsalarmen?

  • Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral, Kommunal responssentertjeneste, som formidler kontakt videre ved behov.
  • Trygghetsalarmen har kun behov for nettspenning og mobildekning (2G / 4G).

Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem.

Slik søker du

Du fyller ut Søknad om helse- og omsorgstjenester. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema.

Skjemaet sendes så i posten til Lindesnes kommune. 

Hvem kan søke?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.