Vil du å være med på verdens største dugnad?

Privatpersoner

I år, som foregående år, blir årets TV-aksjon heldigital i Lindesnes kommune. Det vil si at vi ikke skal gå med bøsser. Du kan opprette din egen digitale bøsse fra tidlig i oktober og samle inn penger gjennom venner, bekjente, naboer osv. Del gjerne i sosiale medier og engasjer dine venner. Ditt innsamlede beløp går direkte til TV-aksjonen, uten at du selv trenger å håndtere kontanter.

Opprett din egen digitale bøsse/ spleis

For organisasjoner, bedrifter lag og skoler

Du kan også opprette en digital innsamling på vegne av bedrifter, organisasjoner, lag, foreninger, barnehager og skoler. Opprett en innsamling, og samle inn penger gjennom venner, kolleger, bekjente, foresatte, naboer osv. Det innsamlede beløpet går direkte til TV-aksjonen, uten at du selv trenger å håndtere kontanter. 

Start en spleis til TV-aksjonen

Hva går pengene til?

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.  

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer. 

TV-aksjonen 2022 skal gi medisinsk behandling til dem som trenger det mest. Sammen redder vi liv!