Status vaksinasjon

 • I forrige uke (uke 12) fikk Lindesnes kommune 336 doser med koronavaksine.
 • Denne uken (uke 13) fikk Lindesnes kommune 312 doser med koronavaksine.

I påskeuken blir 312 personer vaksinert mot koronaviruset i Lindesnes kommune, og når påsken starter vil 75 prosent av innbyggerne mellom 75 og 80 år være vaksinert mot koronaviruset.

De eldste aldersgruppene er nå så godt som fullvaksinerte.

Den lyseblå søylen i diagrammet representerer de som har takket nei til vaksine og de som ikke skal ha vaksinen av medisinske grunner. 

Her er vi nå 29.03.21.jpg

Vaksinering etter påske

Uken etter påske får Lindesnes kommune 600 doser med koronavaksine av typen Pfizer/BioNTech.

Vi vaksinerer da de som gjenstår i aldersgruppen 75-80 år, og går i gang med å vaksinere de i aldersgruppen 70-74 år. Parallelt med dette, starter vi vaksineringen av de under 65 år som fastlegene har rapportert inn å være i en høyrisikogruppe. Les mer om høyrisikogruppene her.

Vi vil også vaksinere noe helsepersonell.

I uke 14 vil nærmere 13 prosent av innbyggerne i Lindesnes kommune være vaksinert mot koronaviruset.

Vaksinetype

Lindesnes kommune får ukentlige leveranser av vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Les mer om vaksinen her.

Vi har stanset all bruk av vaksinen fra AstraZeneca inntil videre. Vi venter fremdeles på avklaringer fra sentrale myndigheter.

De som er satt opp til vaksinering i Lindesnes kommune får vaksinen fra Pfizer/Biontech og kan møte opp som vanlig.

Vaksinering av helsepersonell

FHI og Statsforvalteren har gjort innstramminger i vaksinepraksis for helsepersonell. Det har medført at prioriteringsrekkefølgen for kritisk helsepersonell i Lindesnes kommune er endret. I den reviderte vaksinasjonsplanen er det flere grupper som ikke lenger vil bli prioritert for vaksinen, og som må følge sin egen personlige kø i forhold til alder og eventuelt andre risikofaktorer.

Prioriteringsrekkefølge for kritisk helsepersonell
(revidert plan etter innstramning og presisering fra FHI og Statsforvalteren)

 1. Personell på fastlegekontorene (stort sett fullvaksinert)
 2. Legevakt og smittelegevagt (stort sett fullvaksinert)
 3. Personell i sykehjem og hjemmetjeneste (noe gjenstår)
  a. De tre sykehjemslegene
  b. SykepleiereHelsefagarbeidere
  c. Andre med direkte pasientkontakt. (eks. rengjøring og kjøkken)
  d. Personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte *.
 4. Personell i rustjenesten og i fengselet, koronateamet corona-vaksinatører (har fått 1. dose)
 5. Personell på helsestasjon
 6. Fysioterapeuter, kiropraktorer og privatpraktiserende
 7. Tannleger og tannhelsepersonell
 8. Personell i habiliteringstjenesten
 9. Service, helse og velferd, bedriftshelsetjenesten, barnevern

De som tidligere var i gruppe 5, 6, 8 og 9 kan etter den siste innstramningen ikke lenger prioriteres for vaksine, men må følge sin egen personlige kø i forhold til alder og eventuelt andre risikofaktorer.

Kommunen har valgt å tilby vaksine til det offentlige tannlegekontoret for å opprettholde kapasitet til å behandle pasienter som ikke kan vente hvis et kontor skulle rammes av karantene og isolasjon.

* Dette gjelder kun personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Kriterier for utvelgelse (fra vaksinasjonsveilederen):

Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelse av helsepersonell som nå prioriteres tidlig for vaksinasjon:

1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.