Medlemmer

Asle Nesland (V) asle.nesland@gmail.com
Line Skaar (H) line.skaar@brgruppen.no
Svein Lysestøl (SP) lysestol@online.no
Elisabeth Lindland (MDG) 4515melind@gmail.com
Anna Kristine H. Ausland (AP) annakharaldstad@icloud.com
Johanna Engamo (KRF) , varamedlem annahoj@live.no
Ylva Bull (SV) , varamedlem ylvabull71@hotmail.com
Stanley Tørressen (H) , varamedlem stanley.torressen@gmail.com

 

Oppgaver

  • Underutvalget skal utarbeide en ny Klima, energi og miljøplan basert på en oppdatering av Lindesnesregionens klima- og energiplan 2018 og i tråd med målsettinger i ny Kommuneplan 2020-2032 og regionplan Agder 2030.
  • Underutvalget skal fremme forslag til oppdatert handlings- og tiltaksplan ut fra ny klima-, energi- og miljøplan. Utgangspunktet er de tidligere planene til de tre sammenslåtte kommunene.
  • Underutvalget skal gi innspill til arbeidet med strategisk næringsplan, og bidra med retning i klima- og miljøspørsmål og veien mot det grønne skiftet. Tentativt i løpet av april 2021. Underutvalget skal forelegges saker til behandling/uttalelse og kan selv ta opp saker i samråd med PS-leder og rådmannen som er relevante med tanke på klima, energi, miljø og natur.
  • Underutvalget rapporterer til/fremmer saker til politisk behandling i Utvalg for plan og samfunnsutvikling.