Medlemmer

 

Sølvi Gjerdahl Thomassen, leder  solvi.gjerdahl.thomassen@fagforbundet.no
Stanley Tørressen (H), nestleder stanley.torressen@gmail.com
Margrethe Holte (KRF)  margrethe.holte@frelsesarmeen.no
Jan Øyvind Åvik (AP) Jan-Oyvind.Avik@ge.com
Alf Erik Andersen (FRP)   alferik.andersen@gmail.com
Unn Liestøl Larsen (V), varamedlem Unn.L.Larsen@mandal.vgs.no
Ronni Ellefsen (FRP), varamedlem ronniellefsen75@hotmail.com
Lene Rømteland Hægebostad (H), varamedlem Lene.Romteland@lindesnes.kommune.no

 

Oppgaver

  • Underutvalget for livskvalitet, mestring og folkehelse skal bistå i sentrale planarbeid, i første rekke innen aktuelle temaer innenfor kommende plan for mestring.
  • Videre kan utvalget fungere som en politisk ​arbeidsgruppe som på et tidlig stadium kan vurdere og drøfte aktuelle problemstillinger innenfor temaene mestring, livskvalitet, folkehelse, likestilling, inkludering og mangfold, som grunnlag for videre saksgang i alle utvalgene.
  • Underutvalget skal bidra til plan for mestring slik at dette arbeidet fullføres med politisk behandling i henhold til oppsatt plan.
  • Underutvalget kan bistå i øvrige planarbeid hvor de nevnte temaene er aktuelle.
  • Underutvalget overleverer sitt arbeid gjennom administrasjonen.