Om undersøkelsen

- Kort oppsummert viser undersøkelsen at de aller fleste ungdommer i Lindesnes har det bra, og de rapporter om høy livskvalitet, sier SLT-koordinator (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) Anette Strandmyr Fidje.

Undersøkelsen er gjennomført i Lindesnes i 2013, 2016 og 2019, og kommunen har derfor god informasjon om trender og utvikling i ungdomsmiljøet lokalt.

- Informasjonen vi får gjennom undersøkelsen er viktig for utvikling av kommunens tjenestetilbud, forebygging og i det langsiktige arbeidet med å skape gode oppvekstmiljøer for barn og unge, forteller SLT-koordinatoren.

19. mai presenterte Barne- og ungdomsrådet resultatene fra undersøkelsen for kommunestyret.

Du kan se presentasjonen på kommune-TV her.

Ungdata-undersøkelsen er en landsomfattende undersøkelse. Du kan lese mer om undersøkelsen her. 

 

Dette er noen av resultatene

 • De aller fleste har det bra, og rapporterer om høy livskvalitet. Men det er også en del ungdom som rapporterer at de ikke har det bra på flere områder i livet.
 • Andelen ungdommer med lettere psykiske plager, som har økt over flere år, ser nå ut til å ha flatet ut og gått litt ned.
 • Ungdom er godt fornøyde med foreldre sine, og de har et nært forhold. Normen i dag er et foreldreskap der ungdom står i sentrum, og foreldre har god oversikt over hva ungdommene gjør på fritiden og hvem de er sammen med.
 • De aller fleste trives godt på skolen, men tendensen her er negativ. Ungdom opplever skolen på en dårligere måte enn før.
 • Hva ungdom gjør på fritiden er den trenden som har endret seg mest siden 2013. Ungdom er mer hjemme, mer sosiale på nett og bruker mer tid på nett.
 • Ungdom har over tid rapportert at de bruker mer tid på digitale aktiviteter, og pandemien har bidratt til å forsterke denne utviklingen.

 

 • Andelen ungdommer som er aktive i lag og foreninger har gått ned. Nedgangen er størst blant de yngste.
 • Det er tydelige forskjeller i deltakelse i idrettslag, etter ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn.
 • Mange ungdommer sover mindre enn 6 timer hver natt, særlig blant elever på videregående skole.
 • Andelen ungdommer som har vært beruset på alkohol har holdt seg stabil. Det er liten nedgang i bruk av cannabis på videregående skole. Det er svært sjeldent at ungdom bruker cannabis på ungdomsskolen.
 • Selv om en del får tilbud om å prøve cannabis på videregående skole (29% i videregående skole), sier de aller fleste nei til det.
 • Røyk og snus er ut! Noen få vaper/damper daglig (7%), 73% har aldri prøvd.
 • Hærverk har økt noe i ungdomsskolen (11 % i 2022). Det er ofte en liten andel av ungdommene som står for det meste av hærverkene.
 • Få opplever å bli mobbet (5%).
 • Gutter og jenter svarer ulikt i undersøkelsen. Jenter er generelt mindre fornøyde, eller rapporterer i større grad om ulike plager.

Hva brukes resultatene til?

 • Resultatene gir kommunen viktig informasjon som brukes i det langsiktige arbeidet med å skape gode oppvekstmiljøer, og for å bedre kommunens tjenestetilbud.
 • Resultatene brukes også som kunnskapsgrunnlag for mestringsplanen, som nå skal utarbeides, og til plan for det forebyggende arbeidet i kommunen.
 • Resultatene er tilgjengelig for innbyggere, foresatte og ungdom som ønsker å bruke tallene i saker som engasjerer dem og/eller deres nærmiljø.

Her kan du lese alle resultater

Hvis du ønsker å se tall for en enkeltskole, eller andre materialer, kan du kontakte Ungdata-koordinator Anette Strandmyr Fidje.

Digitalt foreldremøte

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen blir presentert i digitalt foreldremøte i juni/september 2022. Det blir også mulighet for å stille spørsmål. Invitasjon sendes ut når dato er avklart.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår Ungdata-koordinator hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å finne tall:

Anette Strandmyr Fidje
E-post: anette.strandmyr.fidje@lindesnes.kommune.no
Tlf: +47 40 01 65 89