Om konferansen

- Høsten 2021 var Ungdomsrådet i Lindesnes på Utøya. Der lærte vi om hva konsekvensene av hatprat kan være. Det gjorde så sterkt inntrykk at vi ønsket å sette det på dagsorden i egen kommune. sier leder av Ungdomsrådet Isak Emil Fladstad.

 Lindesnes kommune har fått om lag 450.000 kroner i støtte til hatprat-prosjektet fra bufdir og Erasmus +. Hatpratprosjektet omhandler konferansen, dialog mellom ungdom, fagpersoner og politikere.

Målet er økt bevissthet om at hatprat begrenser den demokratiske kulturen, og at noen grupper er mer utsatt for hatprat enn andre.  

Tema

  • Hva er hatprat
  • Hvordan kjennes det å bli utsatt for det?
  • Hvordan kan vi stoppe det?
  • Ytringsfrihet og ytringsansvar

Disse kommer!

  • TV-personlighet Leo Ajkic
  • Politisk rådgiver Kai Steffen Østensen
  • Leder for oppvekst, Einar Buø
  • Slampoet Tuva Wathne
  • Organisasjonene Stopp Hatprat, Wergelandsenteret og Arkivet

Har du lyst til å delta?

Ta kontakt med skolen din hvis du ønsker å delta. Vi har fremdeles ledige plasser. Påmeldingsfrist er snarest!