Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehage og skole?

Barn og ansatte med luftveissymptomer:

  • Barn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn.
  • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake i barnehagen når de virker friske og er feberfrie, selv om de har noe symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).