Utbyggere

Det har i en tid nå vært uavklart hvem som skal bygge ut i de forskjellige områdene, men det er nå avklart.

  • Altifiber vil fortsette utbyggingen i områdene Romedal, Sjølingstad, Vestre Skogsfjord, samt området på vestsiden av Kåfjorden og Tjaum. De har da også ansvaret for at alle husstander i disse områdene får tilbud om fibertilknytning.
  • Telenor bygger ut i området Lundevik, Hogganvik, Ræge, Engedalen, og har da også ansvaret for at alle i dette området får tilbud om fibertilknytning.
  • I Egelandsområdet vil både Telenor og Altifiber bygge ut.

Avtaler inngått utenfor «sine» områder vil Telenor/Altifiber kansellere.

Spørsmål?

Altifiber og Telenor vil informere om videre fremdrift, og spørsmål om tilbud/avtale, utbygging og tilkoblingstidspunkt må da rettes til dem.