Innbyggertorvet Mandal - Buen kulturhus

Besøksadresse

Buen kulturhus, Havnegata 2, 4515 Mandal

Våre åpningstider

 • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag: kl. 10:00 - 16:00
 • Onsdag 13. april: kl. 10:00-12:00
 • Fredag: 10:00 - 15:00
 • ​Øvrige dager stengt

Innbyggertorvet Vigeland - Kulturtorvet

Besøksadresse

Kulturtorvet, Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Våre åpningstider

 • Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 10:00 - 16:00
 • Onsdag 13. april: kl. 10:00-12:00
 • Fredag: kl. 10:00 - 15:00
 • Øvrige dager stengt

Innbyggertorvet Øyslebø - Marnar Aula

Besøksadresse:

Marnar Aula, Øyslebøveien 54, 4532 Øyslebø

Våre åpningstider

 • Tirsdag: kl. 10:00 - 16:00
 • Torsdag: kl. 10:00 - 17:00
 • Øvrige dager stengt

Vårt ansvarsområde

Innbyggertorvene er lokale møteplasser, hvor det er enkelt for innbyggere å medvirke og skaffe seg nødvendig informasjon. Det satses på å øke de digitale tjenestene, og legge til rette for at disse tjenestene kan være førstevalg for innbyggerne. Innbyggertorvene har ansatte med god oversikt over offentlige tjenester, og kompetanse i å veilede innbyggerne, med mål om økt selvstendighet for alle.

Kommunen har tre innbyggertorv som er plassert på Buen kulturhus i Mandal, Kulturtorvet på Vigeland og Marnar Aula på Øyslebø - og som alle er EN avdeling, sammen med bibliotekene på de ulike stedene. Innbyggertorvene skal i utgangspunktet gi de samme tjenestene til innbyggerne, men er allikevel litt forskjellige både i utforming, antall ansatte, åpningstider og tilbud.

Velkommen!