Om vaksineringen

  • Det er frivillig å vaksinere seg mot koronavirus, men vi anbefaler det sterkt.
  • Vaksinen er gratis.
  • Aldersgruppen 12-15 år blir vaksinert med vaksinen fra Pfizer/BioNTech, som er godkjent til bruk fra 12 år. De kan ikke velge annen vaksine. Du kan lese mer om vaksinen her.
  • For ungdom 12-15 år (årskullene 2006 – 2009) anbefales foreløpig kun én dose. Dersom det blir aktuelt med flere doser, vil foresatte få informasjon. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede fra tre uker etter første dose.
  • Når du skal vaksineres må du være frisk og uten forkjølelsessymptomer.

Alle elevene vil bli kalt inn til grupperommet hvor vaksinatørene er, uavhengig av om de skal ha vaksinen eller ikke. De får tilbud om et plaster på armen, dersom det er ønskelig. Dette gjør vi for at det ikke skal bli synlig for elevene hvem som vaksineres og hvem som ikke vaksineres.

Samtykke fra foresatte

I forkant av vaksineringen sendes det ut et fullmaktsskjema og et egenerklæringsskjema. Her må foresatte fylle ut om barnet skal ha eller ikke skal ha vaksinen. For de som skal ha vaksinen må egenerklæringsskjemaet også fylles ut.

Samtykkeskjema og egenerklæringsskjema må leveres til skolen innen onsdag 15. september.

12-åringer som går i 7. klasse tar med samtykkeskjema og egenerklæringsskjema til vaksinekontoret når de skal vaksineres.

NB:

  • Foresatte må samtykke til vaksinasjon. Dersom det er to foresatte som har felles foreldreansvar, holder det ikke med samtykke fra kun en forelder. Da må begge foreldrene samtykke til vaksinasjon.
  • Ved uenighet mellom dem som har foreldreansvar om barnet skal vaksineres mot covid-19, vil ikke barnet bli vaksinert.
  • Elever som ikke har levert samtykkeskjema blir ikke vaksinert.

Hvis det ikke er mulig å signere et felles dokument, kan skriftlig samtykke fra den andre med foreldreansvar vedlegges samtykkeskjema. Hvis en forelder for eksempel er bortreist, kan vedkommende sende en e-post der det fremgår at en samtykker. Denne e-posten kan skrives ut og legges ved sammen med samtykkeskjemaet.

Elevene får samtykkeskjema og egenerklæringsskjema av skolen.

Last ned samtykkeskjema.
Last ned egenerklæringsskjema.
Her finner du egenerklæringsskjema på flere språk.

Hvorfor vaksinasjon av denne aldersgruppen?

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen.

Vaksinering av 12-åringer i 7. klasse

12-åringer som går i 7. klasse vaksineres på kommunens vaksinekontor på Jåbekk industriområde i Mandal. Foresatte må selv bestille time til vaksinering ved å ringe vaksinetelefonen på tlf. 46 83 80 68. (Åpent mandag-fredag kl. 09-11 og 12-14).

Samtykkeskjema og egenerklæringsskjema tas med til vaksineringen på vaksinekontoret.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med vaksinetelefonen på tlf: 46 83 80 68 (mandag-fredag kl. 09-11 og 12-14).