Vaksineres fra midten av januar

Vaksineringen av denne gruppen starter i midten av januar. Tilbudet om dose 2 gis etter åtte uker. Barnet regnes som fullvaksinert etter dose 2. Det vaksineres med Pfizer barnedoser.   

Sykdommer

Disse grunnsykdommene gjør at man kan få tilbud om koronavaksine fra fylte 5 år:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Søsken

Det kan også være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.

Hva skal foresatte gjøre?

Dere kan ta kontakt med barnets fastlege eller behandlende barnelege hvis dere lurer på om barnet (eller søsken mellom 5 og 11 år) er blant de som er burde få tilbud om vaksinen. Barnet må være fylt 5 år. 

Ved felles foreldreansvar må begge foreldre samtykke til vaksinasjon, siden barnet er under 16 år. Samtykkeskjema finnes på FHI sin nettside.

Samtykkeskjema.

Barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra alder og modenhet. FHI har ikke laget eget informasjonsmateriell til de aller yngste, men forenklet tekst med tegninger finnes i brosjyren «Koronavaksine for ungdom 12-15 år».

Hva skal legen gjøre?

Hvis ikke foreldrene tar kontakt med legen først, vil både fastlegen og/eller behandlende barnelege ta kontakt med hjemmene dersom de vurderer at barn bør vaksineres. Hjemmene vil få brev fra behandlende barnelege.

Det er fastlegen eller behandlende barnelege som melder inn barnet til vaksinasjon, etter vurdering og avtale med foreldrene.  

Vaksineres i Kristiansand

Lindesnes samarbeider om vaksineringen av denne gruppen med Kristiansand, Lillesand, Iveland, Birkenes og Vennesla.

 Barna vaksineres på Kristiansand vaksinestasjon på Sørlandssenteret.

Det blir også avtalt vaksinering andre steder for barn som ikke kan møte på vaksinasjonssenteret.

Se mer informasjon om vaksinering av denne gruppen her.

Bestill time

Du bestiller time ved å ringe vaksinetelefonen på tlf:  468 38 068. Åpen mandag-fredag kl.09-11 og 12-14.

Hvis du har spørsmål kan du ringe barnets fastlege eller vaksinetelefonen.