Hvordan få sjekket vannkvaliteten?

  • Du får utlevert rette flasker for drikke- og badevannsprøver samt etiketter og skjema på de ulike innbyggertorg. 
  • Det er viktig at uttak av vannprøver gjøres korrekt. Følg veiledningen, og fyll ut bestillingsskjema så nøyaktig som mulig.
  • Det er viktig at det ikke går over 24 timer fra prøveuttak og til mikrobiologisk analyse.
  • Går det mer enn 4 timer før levering, må prøvene oppbevares kjølig.

Kommunen har uttak av vannprøver hver fjerde mandag (oddetallsuker) i henhold til vannprøveplan. Uke 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, uke 1, osv

I den forbindelse tilbyr kommunen å ta vannprøver for private, samt være behjelpelig med innsending av vannprøver.
Vannprøver fra private kan leveres på innbyggertorget. Prøvene må være levert på innbyggertorget mandag (oddetallsuke) innen klokken 10:00. Faktura fra laboratoriet for analysearbeid sendes direkte til privat adresse.

Vannprøvene sendes til Eurofins, Kristiansand for analyse.

Hjelp til uttak av vannprøver

Hvis ønskelig kan kommunens driftspersonell være behjelpelig med uttak av vannprøver hos private. Ta kontakt med innbyggertorget for å avtale prøveuttak. Dette må gjøres senest mandag den uka det skal tas prøve. I tillegg til faktura fra laboratoriet for analysearbeid, kommer faktura fra kommunen på kr. 500,- som skal dekke arbeid, utkjøring og fakturering.

Du kan også bestille emballasje og analyse ved å gå inn på Eurofins webshop.