Hvordan få sjekket vannkvaliteten?

  • Du får utlevert rette flasker for drikke- og badevannsprøver samt etiketter og skjema på de ulike innbyggertorg. 
  • Det er viktig at uttak av vannprøver gjøres korrekt. Følg veiledningen, og fyll ut bestillingsskjema så nøyaktig som mulig.
  • Det er viktig at det ikke går over 24 timer fra prøveuttak og til mikrobiologisk analyse.
  • Går det mer enn 4 timer før levering, må prøvene oppbevares kjølig.

Kommunen har uttak av vannprøver hver mandag.