Mobilnettet skal oppgraderes slik at flere får tilgang til 5G og enda bedre kapasitet på 4G. Oppgraderingen skjer ved at basestasjonene oppgraderes. I områder der en ikke har overlappende dekning fra en annen basestasjon, vil det under oppgraderingen være lavere kapasitet og perioder med nedetid. I vår kommune gjelder dette områder vist på kartet under, fra 16. 24. november. 

SB Telenor nedetid NOV23.PNG

For mer informasjon om dekning og utbygging, se telenor.no