Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i eller imot Lindesnes kommune.

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold kan du gjøre det her. Her finner du også mer informasjon om hva du kan varsle om, hvordan du gjør det og hvordan ditt varsel blir behandlet.