Skifte ut vannledning fra 1955

For å sikre våre abonnenter en god og stabil vannforsyning vil Teknisk drift i Lindesnes kommune nå skifte ut vannledning på Vestnes i og ved Olaf Isaachsens gate.

Den aktuelle vannledningen er fra 1955 og kommunen arbeider kontinuerlig med utskiftninger av slike eldre støpejernsledninger. (Se kartutsnitt med rød markering for gatene dette innebærer).

Redusert fremkommelighet

Det vil være redusert fremkommelighet i området fra oppstart i uke 11 og frem til ferdigstillelse i løpet av juni.