Det ble lagt til grunn at saksprosessen i forkant av vedtaket at Skiftingsheia i 2014 fremsto som mangelfull og at navnet ikke var lokalt forankret. Det er dokumentert at veien i mange år har blitt omtalt som Valleheiveien.

Her finner du saksframstilling og vedtak

Klagerett

I henhold til stadnamnlova § 12 kan vedtaket påklages av de som har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn (offentlige organ, eier/fester der navnet gjelder egen eiendom eller en lokal organisasjon med særlig tilknytning til aktuelt stedsnavn). Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretningen ble mottatt. Klagen skal fremstilles skriftlig og sendes til Lindesnes kommune. Klagen må begrunnes og omhandle alle navn og navneledd den angår.