Finn Andersen
Finn Andersen

Avdelingsleder

Avdelingsleder Finn Andersen 

Telefon: 91 31 79 68
E-post: finn.andersen@

Ansvarsområder

Avdeling Vei og og grønt har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens utendørs idrettsanlegg, lekeplasser, parker, gang- og sykkelveier, broer, veilys og veier.

Veiene har ulik vedlikeholdsgrad i de tre «gamle» kommunene og ulikt vedlikeholdsetterslep. Kommunal veibelysning er skiftet til strømbesparende LED-armatur. Avdelingen har noe saksbehandling knyttet til gravesøknader, søknad om avkjørsel og byggegrense vei.