Kommunen er landets sydligste, og en av de største i Agder, både med våre 23.000 innbyggere og vår ganske store utstrekning. Her er det mange kvaliteter: et variert og godt næringsliv med mange spennende arbeidsplasser, et rikt kulturliv, gode oppvekstmiljøer, godt klima og mange attraksjoner. Vi har en rik og variert natur som godt grunnlag for landbruk, fiske og havbruk. Vi har to store lakseførende elver, heiområder og en vid kystsone og skjærgård som gir gode muligheter for rekreasjon, friluftsliv og reiseliv.

Et attraktivt område på Norges sydspiss som er i utvikling og vekst, og som de seneste årene hatt en formidabel by- og stedsutvikling, med et godt handelstilbud og et næringsliv i vekst. Vi har store skogressurser og har en ambisiøs og offensiv satsing på fiskeri og havbruk. Vi har en rivende utvikling med bygging av ny europavei, havn og store statlige virksomheter. Vi har blant annet verdens største undervannsrestaurant, nytt hotell i Mandal og ildsjeler som tør å satse – fra Bjelland i nord, til kysten i sør. Disse skal vi heie på og støtte opp under i ny kommune.

Lindesnes skal være et godt sted å bo og leve. Vi vil bygge opp under byen vår, Mandal, og vi vil støtte opp om og utvikle tettstedene våre, slik at de fortsatt er gode samlingspunkter lokalt.

(Kommunen vil ha omlag 2000 ansatte. Vi arbeider målrettet for flere i fulle stillinger (heltid). Når vi rekrutterer er vi opptatt av god og riktig kompetanse. Vi skal møte hverandre med respekt og vi skal skape tillit. Vi skal være inkluderende og åpne. Vi har en generell målsetting om at alle som søker læreplass skal få – dette skal vi oppnå i samarbeid med næringslivet. )

Her er det muligheter for alle. Noen tenker kanskje at vi snart er i mål, men det er nå vi fyrer av startskuddet. Ny kommune - nye, uante muligheter. Nå skal vi jobbe for Lindesnes kommunes visjon, bedre sammen

Velkommen som innbygger i den nye kommunen!

Rådmann
Kyrre Jordbakke