Innskriving på Furulunden skole

Velkommen til innskriving for barn som skal begynne i 1. klasse på Furulunden skole høsten 2021.


På grunn av gjeldende smitteverntiltak blir innskrivningen i år litt annerledes.

Vi har fordelt innskrivingen over tre dager;
torsdag, fredag og mandag, og inndelt til ulike tidspunkt. Se oversikten under.

Vi ber dere om at dere IKKE kommer i løpet av friminuttene, slik at vi unngår trengsel i inngang og gang.

Friminuttstidene er:
0905-0915
1000-1010
1105-1130
1215-1225
1310-1320

Dersom det av ulike grunner ikke passer med oppsatte tider, ta kontakt med skolen så ordner vi innskriving en annen dag.

Når dere kommer til innskriving tar vi dere imot i skolegården og fordeler deretter til en i ledelsen.

Vi gleder oss til å treffe dere 😊😊😊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehage

Dag

Tidspunkt

Skjebstad barnehage

Torsdag 04.02

Kl 0830-1030

Saniteten barnehage

Torsdag 04.02

Kl 1030-1130

Valle barnehage

Torsdag 04.02

Kl 1130-1400

Espira Sånum

Fredag 05.02

Kl 0830-1130

Kvisla barnehage

Fredag 05.02

Kl 1130-1300

Furulunden barnehage

Fredag 05.02

Kl 1300-1400

Espira Årkjær

Mandag 08.02

Kl 0830-1000

Solbakken barnehage
Imekollen barnehage
Myrteigen barnehage
Frøysland barnehage
 

Vestnes barnehage
Skinsnesheia barnehage
Rauneveien barnehage
Barn som ikke er tilknyttet barnehage

Mandag 08.02

Kl 1030-1200

 

 

 

 

Kl 1200-1400