Om planen

En veteran defineres i planen som personell som deltar, eller har deltatt i internasjonale operasjoner. Vi har ca. 200 veteraner i Lindesnes kommune. 

 

Om planen

Planen definerer spesifikke fokusområder for kommunen: anerkjenning og oppfølging av veteranene, samt ivaretakelse av veteranen og de pårørende. Disse områder skal forskjellige etater i kommunen arbeide med, og kommunens veterankontakt skal være et kontaktpunkt for både ansatte, pårørende og veteranene.

Planen ble utarbeidet i Rådmannens stab og i tett samarbeid med både NAV, ledere i kommunale tjenester og lokale representanter fra veteranorganisasjonene SIOPS og NVIO. 

Veterankontakt

Du er velkommen til å ta kontakt med kommunens veterankontakt hvis du som veteran eller pårørende lurer på noe rundt tjenester eller arrangementer. Veterankontakten har også god kjennskap til kommunens tjenester og tilbud, og kan veilede deg videre om du trenger det.

Vibeke Wærn
Tlf: 958 54 995