Vaktområder

Kristiansand
(Kristiansand og Vennesla)

Eiken og Marnardal
(Åseral, Hægebostad, tidligere Audnedal og tidligere Marnardal)

Lindesnes
(Farsund, Lindesnes og tidligere Lyngdal)

Flekkefjord
(Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal)
 

Farsund kommune er driftsansvarlig for veterinærvakten i Lindesnes veterinærvaktområde. En av veterinærene tilknyttet ordningen administrerer vaktene på oppdrag for driftsansvarlig kommune.
Veterinær Bent Gusevik, Lyngdal Veterinærkontor, er for tiden vaktleder.

Sammen med Bent Gusevik deltar Kristel Daaland, Jan Olav Berget og Ingrid Torstensnes i vaktordningen.

Det kobles automatisk over fra vakttelefonnummeret til vakthavende vererinær på kveld og natt, helger og helligdager.