Områder som testes og resultat

Badevannsprøver - resultater
Badeplass Resultater Verdier cfu/100 ml  (forrige måling)
Budokka ved badeplassen God 30 <10
Sjøsanden ved Piren God 30 10
Sjøsanden ved Hobdeheia God 20 20
Banken God <10 10
Tregde Feriesenter God <10 <10 
Frøyslandstjønna God <10 <10
Skjernøya ved kapellet God <10 <10 
Bystranda, Vigeland God 100 80
Njervesanden strand God 20 100
Sniksanden strand Mindre god 320 380
Jåbekksvannet   Ikke testet Ikke testet

Hva betyr resultatene? 

  • God: under 100 cfu/100 ml
  • Mindre god: Mellom 100-1000 cfu/100 ml
  • Ikke akseptabel: over 1000 cfu/100

Dersom kvaliteten på badevannet ikke er akseptabel tar kommunen en kontrolltest. Dersom kontrollprøven viser en verdi som ikke er akseptabel vil vi stenge den aktuelle badeplassen. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom vannkvaliteten måles etter kraftig regnvær, hender det at verdiene stiger for en kort periode på grunn av tilsig.