Områder som testes og resultat

Badeplass Resultater Verdier cfu/100 ml (forrige måling)
Budokka ved badeplassen God 10 (10)
Sjøsanden ved Piren God 10 (10)
Sjøsanden ved Hobdeheia God 10 (40)
Banken God <10 (20)
Tregde Feriesenter God <10 (<10)
Frøyslandstjønna God 20 (150)
Skjernøya ved kapellet God <10 (<10)
Bystranda, Vigeland God 30 (110)
Sniksanden strand God

90 (120)

Njervesanden strand God <10 (<10)
Jåbekksvannet God ikke målt nå (20 sist måling)
 

Hva betyr resultatene? 

  • God: under 100 cfu/100 ml
  • Mindre god: Mellom 100-1000 cfu/100 ml
  • Ikke akseptabel: over 1000 cfu/100

Dersom kvaliteten på badevannet ikke er akseptal tar kommunen en kontrolltest. Dersom kontrollprøven viser en verdi som ikke er akseptabel vil vi stenge den aktuelle badeplassen. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom vannkvaliteten måles etter kraftig regnvær, hender det at verdiene stiger for en kort periode på grunn av tilsig.