Om du ikke foretar deg noe vil du få 4 fakturaer i året (hovedterminer). De har forfall i mars, juni, september og november. Nå kan du selv bestemme om du vil ha månedlig fakturering, eller fortsette som før. Endringen vil bli registrert i systemet umiddelbart, men det vil variere når månedlig faktura igangsettes: 

Eksempel: 

  • Endrer du hyppighet i januar får du månedlig faktura fra februar. 
  • Endrer du hyppighet i februar eller mars får du månedlig faktura fra april. 
  • Endrer du hyppighet i juni får du månedlig faktura fra juli. 
  • Endrer du hyppighet i september får du månedlig faktura fra oktober. 
  • Endrer du hyppighet i november får du månedlig fra januar. 

Vil du endre fakturahyppighet gjøres dette på MinEiendom. Her kan du også få mye informasjon om boliger du eier. Faktura sendes ut i starten av måneden med forfall i slutten av måneden. Merk at faktura i mars mnd. er avregning for fjoråret for alle fakturamottakere. 

Hvis du har problemer med å endre fakturahyppighet på MinEiendom kan du ta kontakt med Innbyggertorv for hjelp.